tel: 511 337 181 e-mail sklep@ballena.pl

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu ballena.pl
Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 roku

Postanowienia ogólne
1 . Szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego Ballena określa niniejszy regulamin.
2 . Zakłada się, że Klient - Konsument składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sklep Ballena prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów ( bielizna damska - outlet , akcesoria konfekcyjne damskie ) za pośrednictwem sieć internet.
Outlet - towar pochodzący z nadwyżek produkcyjnych, końcówek kolekcji oraz starszych kolekcji.
5 . Sklep internetowy występujący pod domeną http://ballena.pl prowadzony jest przez firmę
P.P.H.U. Meblomont Mateusz Kuczewski z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim
( ul. Usługowa 14 86-005 Białe Błota).
tel-511 337 181 e-mail sklep@ballena.pl
Rok założenia działalności 1998
Wpis do ewidencji pod numerem 4148 prowadzony przez Wójta Gminy Białe Błota.
NIP 953-227-42-28
6 . Prowadzimy sprzedażą wysyłkową towarów nowych przez sieć Internet. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczenie towaru bez wad ( bielizna damska, akcesoria konfekcyjne damskie) .
7. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową
Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
8. Sklep Ballena.pl prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które udziela Klientom wszelkich informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 511 337 181 lub pod adresem e-mail: sklep@ballena.pl Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

Składanie i realizacja zamówień

1 . Zamówienia przyjmowane są przez koszyk zamówień sklepu lub drogą e-mailową poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ballena.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy P.P.H.U Meblomont Mateusz Kuczewski a Zamawiającym.
5. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Klient sam decyduję czy zamówienie będzie opłacone przelewem na konto bankowe( przelew tradycyjny lub przelew on-line) czy też gotówką u dostawcy- przewoźnika.
W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na konto, w celu zrealizowania zamówienia oczekujemy na wpłatę w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia. W razie niedokonania płatności w tym terminie Sklep może anulować zamówienie w drodze odstąpienia od umowy.
6. Ceny towaru podane w sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych oraz zawierają wszystkie składniki w tym podatek vat, cło oraz wszelkie inne składniki.
7 . Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
Koszt dostawy pokrywa Zamawiający i zależy od wybranego przez
Zamawiającego sposobu dostawy . Zawsze wyświetlany jest podczas składania
zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdziesz tu http://www.ballena.co/strona/cennik-dostawy
8. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
9 . W sklepie Ballena respektujemy formy płatności: przelew tradycyjny na konto bankowe
90 1140 2004 0000 3602 7410 7451, przelew on-line lub wpłata gotówkowa u dostawcy ( przewoźnika).
10 . Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
11 . Koszty wysyłki są zależne od sposobu płatności i kosztu zamówienia:
- przesyła kurierska Poczta Polska Kurier 48 - opłata za przesyłkę wynosi 9,90
- przesyła kurierska pobranie Poczta Polska Kurier 48 - 13,50
Zamówienia powyżej 169,00 złotych - wysyłka gratis Kurierem 48 Poczta Polska
12 . Maksymalny czas realizacji zamówienia nigdy nie jest dłuższy niż 7 dni roboczych.
Towar zamówiony za pobraniem lub opłacony przelewem on-line wysyłany jest na następny dzień roboczy. Towar opłacany przelewem wysyłany jest w następny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy.
13. Na termin realizacji zamówienia składa się: czas skompletowania przez nas zamówienia oraz czas dostarczenia przez Pocztę Polską .
14. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie wysłane drogą e- mailową.
15 . Jeśli w momencie kompletowania zamówienia zabraknie któregoś z produktów.
Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub e-mail.
Jeżeli dokonał przedpłaty na konto, powstała nadpłata zostanie niezwłocznie zwrócona.
16 . Dane osobowe Klienta zawarte w formularzu zamówienia służą tylko do realizacji zamówienia.
17 . Klient może anulować zamówienie drogą e-mailową lub telefoniczną.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient po otrzymaniu zamawianego towaru ma prawo do odstąpienia od umowy .
W tym celu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania rzeczy powinien drogą e-mail lub telefonicznie lub za pomocą dostępnego na naszym sklepie formularza o odstąpieniu od umowy złożyć stosowną, jednoznaczną informację .Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia ,w którym Państwo weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Sklep Ballena.pl niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji dotyczące odstąpienia od umowy telefonicznie lub e-mail.
4. Zwracany towar należy odesłać na adres P.P.H.U. Meblomont ul. Usługowa 14 Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5. Dokonujemy zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub otrzymania dowodu jej odesłania ( dowód nadania przesyłki).
6. Zwrot płatności ( cena nabytego, a zwracanego towaru plus koszt wysyłki) będzie dokonana przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu.
7. Koszty zwrotu towaru do sklepu ponosi Konsument.

Reklamacja towaru

1.W przypadku wady nabytego towaru Klient ma prawo zgłosić reklamację.
2. Reklamacji można dokonać telefonicznie, drogą e-mailową lub przez formularz kontaktowy zamieszczony na sklepie.
3.Reklamowany towar należy odesłać na adres P.P.H.U. Meblomont ul. Usługowa 14 Kruszyn Krajeński 86-005 Białe Błota za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu ( paragon, faktura vat) jeśli Klient taki posiada i formularz reklamacyjny ( w przypadku gdy nie został on wysłany drogą elektroniczną).
5. W reklamacji prosimy podać jej przyczynę, żądanie z nią związane oraz dane kontaktowe Klienta. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sklep druku reklamacyjnego ( zamieszczony na stronie sklepu) lub możemy go przesłać drogą e-mail do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci dokonania reklamacji.
6.Klient zostanie zawiadomiony nie później niż w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub telefoniczną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia (nieodpłatna wymiana reklamowanego Produktu na pełnowartościowy Produkt, nieodpłatna naprawa uszkodzenia Produktu bądź obniżenie ceny bądź zwrot ceny zapłaconej przez Klienta za Produkt oraz kosztu dostawy.
7.Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy,
chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni
wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli
towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.
8. Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
9.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
10. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru.
Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
11. Koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu, sklep zwróci niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
12 . Formularz zwrotu zamieszczony jest w dole strony naszego sklepu.

13. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Sprzedawca sklep Ballena.pl informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Klient będący Konsumentem może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych .
2.Dane osobowe podane przez Klienta na stronie sklepu ballena.pl są przetwarzane w
celach realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
i jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
3.Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa
temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@ballena.pl

Regulamin dostępny na stronie sklepu www.ballena.pl

Istnieje możliwość jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.

Na stronie sklepu ( na dole w stopce) znajduje się regulamin do pobrania w formie pliku pdf.
- regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym regulaminem.
Sklep Ballena.pl